Aktuellt från Bankföreningen

Hotbildsbedömning för Sveriges banker 2024

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har ritat om hotbilden mot svenska banker, och påverkar säkerhetsarbetet inom flertalet områden. Bedrägerier är ett fortsatt hot, inte minst som de ofta är kopplade till organiserad brottslighet.