Aktuellt från Bankföreningen

Högre kapitalkrav ökar företagens räntekostnad

Analysföretaget Copenhagen Economics har på Bankföreningens uppdrag undersökt vilka effekter de nya kapitalkravsreglerna, som benämns Basel 4, kan få på företagens räntekostnad och i förlängningen på svensk ekonomi. En slutsats är att utlåningen till större, stabila företag kan kräva tre till fem gånger så mycket kapital som idag. Det motsvarar i sin tur en ränteökning på 1 – 1,2 procentenheter. Den samhällsekonomiska analysen visar att det nya regelverket kan få en negativ effekt motsvarande 0,75 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.