Aktuellt från Bankföreningen

Hårdare reglering av kreditmarknaden – är vi på väg tillbaka till 80-talet?

Den 13 november presenterade Finansinspektionen sitt förslag till skärpt amorteringskrav, som innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Dessutom föreslår regeringen att Finansinspektionen ska få mandat att föreslå ytterligare begränsningar för hushåll och företags möjligheter att låna pengar.

Men är en påtagligt reglerad kreditmarknad rätt väg framåt? Vad händer till exempel när möjligheten för unga att finansiera sitt första bostadsköp starkt begränsas? Och värnar förslaget den finansiella stabiliteten eller finns andra syften? Vilka blir konsekvenserna för individer och samhällsekonomi av de samlade regleringarna och var finns helhetssynen?

Det är frågor som diskuteras med bland andra professor Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm

På seminariet presenterar vi även en ny rapport som beskriver flera av de regelverk som omgärdar bankbranschen. Med rapporten vill vi synliggöra de komplexa regelverk som bankerna har att följa.

När: Torsdag den 30 november, kl 12.00-13.00.
Lättare lunch serveras från kl 11.30. 

Plats: Svenska Bankföreningen, Blasieholmsgatan 4 B, 4 tr

Anmäl dig senast den 23 november med mail till event@swedishbankers.se