Aktuellt från Bankföreningen

Hans Lindberg ny VD i Svenska Bankföreningen

Bankföreningens styrelse har utsett Hans Lindberg till ny VD i Svenska Bankföreningen. Hans Lindberg är idag chefsekonom hos Moderata Samlingspartiet och har en bakgrund som statssekreterare i Finansdepartementet, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, ställföreträdande chef för Konjunkturinstitutet och som biträdande avdelningschef vid Riksbanken. Han har även varit verksam inom Tredje AP-fonden och Skandia Liv.

”Det svenska banksystemet har ett viktigt uppdrag i att stötta samhällsekonomin i stort. Det uppdraget innebär också ett stort ansvar. Därför driver bankerna via Bankföreningen gemensamma frågor så att vi kan fortsätta att erbjuda företagen och hushållen attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella tjänster. Med rekryteringen av Hans Lindberg som ny VD får nu Bankföreningen ännu en kunnig företrädare med en bred erfarenhet och gedigen ekonomisk bakgrund”, säger Bankföreningens ordförande Annika Falkengren, koncernchef och VD i SEB.

”Jag ser fram emot att arbeta på Bankföreningen i höst. Banksektorn är en viktig del av samhället och den svenska ekonomin. Jag vill bidra till att vi fortsatt har en sund och stabil banksektor i Sverige. Bankföreningen har en betydelsefull roll att föra en konstruktiv dialog med reglerare och politiska beslutsfattare, såväl i Sverige som inom EU”.

Hans Lindberg är 52 år och filosofie doktor i ekonomi. Han tillträder sin nya befattning den 10 augusti 2015.