Aktuellt från Bankföreningen

Hållbarhet på finansmarknaden

Den 25 april arrangerade Svenska Bankföreningen tillsammans med Svensk Värdepappersmarknad, Svensk Försäkring och Fondbolagens förening en konferens om den finansiella sektorns roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vilken roll spelar finansbranschen och dess olika aktörer i hållbarhetsarbetet? På den frågan samtalade vd:arna för finansbranschens fyra branschorganisationer kring hållbarhetsarbetet på finansmarknaden.