Aktuellt från Bankföreningen

Hållbarhet i kreditgivningen i fokus vid möte med Bolund

Den 11 februari deltog Bankföreningen tillsammans med några av sina medlemsbanker i ett rundabordssamtal med finansmarknads-ministern Per Bolund. Fokus för samtalet var bankernas miljö- och hållbarhetsperspektiv i sin kreditgivning och hur transparensen kring detta kan ökas.

För banksektorns del är hållbarhetsfrågor en viktig del i verksamheten och de svenska bankerna arbetar sedan länge med området. Bankföreningen tog exempelvis redan på mitten av 90-talet fram en rekommendation om att miljöaspekter bör beaktas vid kreditgivningen. Förutom att bankerna väger in miljö- och hållbarhetsaspekter i sin kreditgivning har dessutom många av dem utvecklat sitt hållbarhetsarbete ytterligare, till exempel genom att ansluta sig till olika frivilliga internationella initiativ inom området.

– Bankföreningen är positiv till ett branschinitiativ och vi kommer att arbeta vidare med våra medlemsbanker för att ytterligare öka transparensen om hur miljö- och hållbarhetsperspektiv beaktas i kreditgivningen, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10