Aktuellt från Bankföreningen

Hållbar byggbransch får pris för Årets branschsamarbete 2023

Bankinitiativet Hållbar byggbransch har tilldelats pris för Årets branschsamarbete 2023 på GarBo-dagen den 21 mars. Det är ett årligt event som arrangeras Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster.

Motiveringen till priset är att samarbetet Hållbar byggbransch utvecklat banbrytande riktlinjer för högre krav på kontroll och ansvar genom hela entreprenörsledet.

Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras. Initiativet lanserades i november förra året när fem banker införde bankgemensamma särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet. Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn

- Vi är glada och stolta att GarBo uppmärksammar det arbete vi gjort tillsammans i bankerna. Vi fortsätter vår goda samverkan med branschorganisationerna i fastighets- och byggsektorn för att fortsatt utveckla metoder och krav för främjandet av en mer hållbar byggbransch. Dessutom vill vi bredda verksamheten genom att fler finansiärer till byggsektorn ansluter sig, säger Roger Germer, verksamhetsledare på Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch.

Motiveringen från Garbo:
"För att främja hållbarhet och ansvarsfullhet inom byggbranschen har detta samarbete utvecklat banbrytande riktlinjer för högre krav på kontroll och ansvar genom hela entreprenörsledet. Genom att samla sex framstående banker har man infört bankgemensamma särskilda villkor och krav på kontrollsystem. Det bidrar inte bara till en sundare konkurrens, utan visar också på en innovativ och samhällsmedveten strategi för att adressera långvariga problem som skattefusk och kriminalitet inom byggindustrin. En betydelsefull milstolpe mot en mer transparent, effektiv och hållbar byggbransch. Årets branschsamarbete 2023 går till Hållbar byggbransch."

Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig.