Aktuellt från Bankföreningen

Genomgång av Ställföreträdarutredningens förslag

Det var i juni 2019 som regeringen beslutade att tillsätta en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. T. Vilka förändringar föreslår utredningen som berör den enskilde, ställföreträdaren och överförmyndaren? Hur kan förslagen komma att påverka bankerna? Det är två viktiga frågor som tas upp under förmiddagen.