Aktuellt från Bankföreningen

Fyra filmer om FFI

Flöde för finansiell information, FFI, är ett projekt som utvecklar effektivare informationsutbyte mellan banker, myndigheter och andra aktörer. Lär dig mer om vad det är genom våra fyra kortfilmer om FFI.

Inom ramen för Bankföreningens helägda dotterbolag BSAB finns projektet Flöde för finansiell information, FFI, som utvecklar effektivare informationsutbyte. I projektet deltar banker, myndigheter och andra organisationer som agerar motparter till banker.

Största delen av informationsutbytet till och från banker är digitalt sedan tidigare, men vissa mer komplicerade ärenden hanteras fortfarande på andra mer tidskrävande sätt. 

I fyra kortfilmer besvarar Paula Kjellin, verksamhetsledare för FFI, frågorna vad är FFI? varför startades det? vilka är användarna? och vilka är fördelarna?