Aktuellt från Bankföreningen

Fullmakt vid bankärenden

Om du själv inte har möjlighet att utföra dina bankaffärer kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig. Det kan exempelvis vara att du på grund av tillfällig sjukdom inte själv kan ta dig till banken eller att du av annat skäl bör undvika sociala kontakter. Bankföreningen har nu tagit fram ett nytt bankgemensamt faktablad som ger information om vad du som kund bör tänka på när du utfärdar en fullmakt. Till faktabladet.