Aktuellt från Bankföreningen

Framtidens digitala finansmarknad

EU-kommissionen presenterar under hösten 2020 en ny strategi inom området Digital Finance. Som ett led i detta arbete har EU-kommissionen publicerat en nu pågående konsultation Digital Finance Strategy for Europe - FinTech Action Plan. Konsultationen ger olika marknadsaktörer och användare en möjlighet att lämna sin syn på vad som behövs för att främja digitala finansiella tjänster.

Tid: 29 maj,  klockan 10.00-11.30
Plats: Via Livestorm, Registrera ditt deltagande via:
https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-sweden

Agenda

10.00  Värdarna för seminariet hälsar välkomna
- Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare EU-kommissionen i Sverige
- Louise Grabo, generalsekreterare, Swedish Fintech Association
- Henrik Bergman, avdelningschef Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen

10.15  Presentation om EU-kommissionens arbete med ”Digital Finance” 
- Mattias Levin, biträdande enhetschef DGFISMA, EU-kommissionen

10.40  Paneldiskussion om framtidens digitala finansmarknad 
- Erika Eliasson, ordförande för Swedish Fintech Association
- Johan Rosén, operativ chef risker, Swedbank
- Kristian Gårder, CTO stora företag och institutioner, SEB

- Moderator: Niklas Arvidsson, Forskare på KTH                      

11.15  Frågor från publiken

11.30  Avslut

Varmt välkomna!