Aktuellt från Bankföreningen

Fortsatt kritisk till förslaget om bankskatt

Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg kommenterar regeringens förslag om en bankskatt, som den 2 september skickades till Lagrådet:

- Regeringen har inte tagit fasta på den kraftfulla kritiken från remissinstanserna utan går vidare med förslaget i oförändrat skick. Precis som tidigare bedömer vi att förslaget strider mot EU:s statsstödsregler och slår hårt mot bankkunderna, det vill säga hushåll och företag, samt tillväxt och investeringar. Rimligtvis blir det svårt för EU-kommissionen att godkänna förslaget i dess nuvarande skick.