Aktuellt från Bankföreningen

Fortsatt kritisk till förslag om bankskatt

Regeringen har i ett utkast till lagrådsremiss gjort vissa förändringar i förslaget till en särskild skatt för nio banker och kreditinstitut. Svenska Bankföreningen konstaterar i sitt remissvar att tidigare brister i förslaget kvarstår och att det med stor sannolikhet strider mot EU:s statsstödsregler. – Utökningen av skattebasen till svenska bankers utländska filialer gör att konkurrensnackdelarna för svenska banker förstärks jämfört med tidigare förslag, konstaterar Bankföreningens vd Hans Lindberg.