Aktuellt från Bankföreningen

Första pris för kampen mot barnsexhandel

Svenska Bankföreningen och ECPAT Sverige har tilldelats första pris för sitt arbete i Finanskoalitionen mot barnsexhandel i den svenska deltävlingen i European Crime Prevention Award för brottsförebyggande insatser. Priset delades ut av justitie- och migrationsminister Morgan Johannson vid en ceremoni på Brå den 22 oktober.

Den svenska Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett nätverk av banker, betalningsförmedlare, den ideella organisationen ECPAT samt polisen. Bankerna har sedan 2008 arbetat med att förhindra att traditionella betaltjänster används för köp och försäljning av övergreppsbilder på barn. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt.

Juryns motivering:

"ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen får pris för sitt arbete i "finanskoalitionen mot barnsexhandel" där de i samverkan med bland annat polisen och näringslivet förebygger handel med övergreppsbilder på barn genom att försvåra betalningar i de finansiella systemen. "Finanskoalitionen mot barnsexhandel" har identifierat den del i brottskedjan som just de kan påverka och genom samarbetet möjliggjort tillvägagångssätt för att förebygga denna typ av grova brott. Initiativet har sin styrka i samarbetet, som också ger en grund för framtida gemensamma insatser i takt med brottslighetens utveckling. Juryn vill särskilt framhålla värdet av aktörernas ansvarstagande i det brottsförebyggande arbetet samt den konkreta och framåtsyftande ansatsen."

Finanskoalitionens medlemmar :
Bankföreningen, CGI, Danske bank, DNB, ECPAT Sverige, Forex, Santander Consumer Bank, Handelsbanken, Ica Banken, Ikano bank, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, NetClean, Nordea, Nordnet, SBAB Bank, SEB, Skandiabanken, Skandia, Sparbankernas Riksförbund, Swedbank, Swift, Western Union och WyWallet