Aktuellt från Bankföreningen

Förslaget om kontantkrav kan vara olagligt

Svenska Bankföreningen motsätter sig förslaget från Riksbankskommitténs delbetänkande "Tryggad tillgång till kontanter" om att några få banker ska vara ansvariga för att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet. Det saknas motiv till den långtgående regleringen och det finns starka principiella och praktiska invändningar emot lagförslagets utformning.

– Förslaget kan strida mot EU-rätten och är därmed olagligt. Det är en bedömning vi har gjort baserat på ett rättsutlåtande av Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Enligt förslaget är det några få banker som ska tvingas ta ansvaret för att tillhandahålla kontanter, vilket innebär en otillåten särbehandling enligt EU:s statsstödsregler, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen.

Användningen av kontanter har minskat kraftigt på senare år för att allmänheten föredrar elektroniska betalningar, som bankkort och Swish. Trots detta är tillgängligheten till kontanter i princip oförändrad.

– Att reglera hanteringen av kontanter i syfte att motverka den minskande efterfrågan framstår som ogenomtänkt. Ett sådant initiativ är inte förenligt med den utveckling i form av digitalisering, innovation och fintech som idag sker i Sverige, säger Hans Lindberg.

Bankföreningen anser att Riksbankens ansvar för kontantförsörjningen även måste klargöras och preciseras. Därför bör en eventuell fortsatt beredning av förslaget sättas i vänteläge till dess att huvudbetänkandet har presenterats, så att frågan hanteras i rätt ordning.

Mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10.