Aktuellt från Bankföreningen

Faktabladet "Skatterättslig hemvist i annat land" finns nu på engelska

Faktabladet "Skatterättslig hemvist i annat land" finns nu översatt till engelska "Domiciled abroad for tax purposes". Faktabladet innehåller information om Common Reporting Standard (CRS), som är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.