Aktuellt från Bankföreningen

Faktabladet Att bli bankkund uppdaterat

Svenska Bankföreningen har uppdaterat faktabladet Att bli bankkund. Uppdateringarna har gjorts med anledning av att det fjärde penningtvättsdirektivet har införts i svensk lag samt att betaltjänstlagen nu uppdateras i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster. I faktabladet har vi också kompletterat med information om vad som gäller för internationella studenter som vill öppna konto. Därmed utgår faktabladet International Students. Faktabladet Att bli bankkund finns översatt till 20 språk.