Aktuellt från Bankföreningen

Extra löneskatt hotar tusentals jobb

Den 7 november överlämnades utredningen om en skatt på finanssektorn till regeringen. Förslaget innebär att banker och andra finansiella företag ska betala en särskild skatt på 15 procent av lönesumman för den personal som är anställd i Sverige. Beräkningar som konsultföretaget Copenhagen Economics har gjort, på uppdrag av Bankföreningen, visar att uppemot 16 000 jobb är hotade om planerna förverkligas.

– Att särskatta bort tusentals jobb är en djupt oförnuftig politik. Om man lägger mer skatt på arbete resulterar det i färre jobb. Finansministern borde lyssna till oss i branschen och inte gå vidare med utredningens förslag, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.