Aktuellt från Bankföreningen

Europeiska investeringsbanken central aktör i coronakrisen

Thomas Östros hann bara vara en månad på sitt nya jobb på Europeiska investeringsbanken, EIB, innan coronakrisen kom. Som vicepresident och en del av den exekutiva ledningsgruppen har han haft en intensiv vår. - När krisen slog till gick vi ut med 40 miljarder euro som möjliggör lån speciellt riktade mot små och medelstora företag i Europa. Vår nästa respons var att samla medlemsländerna för att bygga en garantifond på 25 miljarder euro, vilket hjälper oss att få utväxling via banksystemen på utlåning på 200 miljarder euro. Det ger en väldig potential för EIB att kunna agera, säger Thomas Östros.

Thomas Östros, vicepresident på Europeiska investeringsbanken, EIB