Aktuellt från Bankföreningen

"Europas banksystem fungerar väl"

Hur hanterar EU-kommissionen de oroliga tiderna och hur påverkas synen på finanssektorn? En stor del av den reglering och politik som förs på finansområdet i Sverige härrör från EU.