Aktuellt från Bankföreningen

”EKN kämpar tillsammans med bankerna för att behålla exporten”

I syfte att stötta exporterande företags möjligheter att låna under coronakrisen har regeringen utökat Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier till totalt 500 miljarder. EKN tar också en större del av bankernas risk när de lånar ut till exportföretag. ”Bankerna är helt centrala för att behålla exporten”, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.