Aktuellt från Bankföreningen

DORA - Vad betyder EU-förordningen för bankerna?

Riskerna för cyberangrepp mot digital verksamhet ökar överallt i samhället. Den 1 januari 2025 ska den nya EU-förordningen DORA, Digital Operational Resilience Act, börja tillämpas. Det är en omfattande förordning som ställer stora krav på de finansiella företagen.