Aktuellt från Bankföreningen

Den europeiska betalmarknaden i framtiden

- Konsumenten i centrum istället för tekniken, säkerhets- och tillitsfrågorna blir än mer viktiga samtidigt som konkurrensen ökar. Det är de viktigaste faktorerna för hur den europeiska betalmarknaden kommer att utvecklas. Så inledde Bankföreningens Leif Trogen konferensen Nordic Payments Forum den 14 mars.

– Den stora utmaningen i utvecklandet av framtidens betaltjänster är att gå i takt med lagstiftarens intentioner men också att göra det kommersiellt gångbart att vara innovativ, menade Leif Trogen, chef för Finansiell infrastruktur på Bankföreningen, som inledde tidningen Affärsvärldens konferens Nordic Payments Forum, som fokuserade på utvecklingen på betalmarknaden.

Den europiska lagstiftaren ställer stora krav på öppenhet och transparens när det gäller till exempel e-betalningar och mobila betalningar över gränserna.

– Det kostar för alla aktörer att investera i ny teknik och detta måste ställas i relation till den förväntan som lagstiftaren på EU-nivå har för att uppnå ett fritt flöde av varor och tjänster över gränserna.

Leif Trogen pekade på att man från högsta EU-nivå uttryckt att marknaden för detaljhandeln är ett av nyckelområdena för utvecklingen inom hela EU-området.

– Hur vi betalar med kort eller e-betalningar är viktiga hörnstenar i arbetet med att skapa nya affärsmodeller för alla inblandade aktörer. Bankerna får sannolikt se både högre krav från kunderna och ökad konkurrens från andra aktörer. Det kommer även att leda till en ny konkurrens inom den finansiella sektorn. Det gäller därför att ligga i framkant och att kunderbjudandet både är nationellt och gränsöverskridande.

Publicerat den 15 mars 2013