Aktuellt från Bankföreningen

Därför är banken så frågvis

Konsumentprogrammet Plånboken i P1 har gjort ett inslag om bankernas skyldighet att ställa frågor till sina kunder för att upptäcka och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I inslaget medverkar Åsa Arffman, bankjurist på Bankföreningen, samt experter från Finansinspektionen och Finanspolisen som förklarar varför bankerna måste lära känna sina kunder bättre och därför behöver ställa frågor om insättningar, överföringar och om kundens ekonomi.