Aktuellt från Bankföreningen

Cybersäkerhet och arbetet mot penningtvätt och bedrägerier

Med digitaliseringen kommer risker som hela samhället måste hantera. Medan antalet bankrån och värdetransportrån har minskat markant har riskerna för cyberattacker, bedrägerier och penningtvätt ökat. Hur ska myndigheterna och bankerna arbeta tillsammans för att motverka de ökade riskerna på ett mer effektivt sätt? Har bankerna fått rätt förutsättningar att bedriva det preventiva arbetet effektivt?

Den 10 november arrangerade Svenska Bankföreningen sitt årliga Bankmöte som i år fokuserade på cybersäkerhet och arbetet mot bedrägerier och penningtvätt. Bankmötet modererades av Åsa Julin och hölls på Grand Hôtel i Stockholm. 

Välkommen

Carina Åkerström · vd och koncernchef Handelsbanken samt ordförande Svenska Bankföreningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Frågor i fokus på Bankföreningen

Hans Lindberg · vd Svenska Bankföreningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

På regeringens agenda

Niklas Wykman · finansmarknadsminister

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Hur kan cybersäkerheten stärkas?

Pontus Johnson · professor vid KTH samt föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Finns det förutsättningar för ett effektivt arbete mot cyberhot?

  • Susanna Grufman · biträdande generaldirektör, Finansinspektionen
  • Jens Henriksson · vd och koncernchef, Swedbank
  • Pontus Johnson · professor vid KTH samt föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
  • Thérèse Naess · chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Kriminella aktörers behov av att använda bankerna och deras kunder för sin brottsliga verksamhet

Linda Staaf, chef  · underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.Hur ska vi förhindra att bankerna och deras kunder utnyttjas av organiserad brottslighet?

  • Stefan Larsson · utredningsledare och koordinator, Nationell Seriebrottslighet
  • Hannu Saari · Chief Financial Crime Prevention Officer, Handelsbanken
  • Linda Staaf  · chef underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen
  • Hans Lindberg · vd Svenska Bankföreningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.