Aktuellt från Bankföreningen

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) presenterade den 18 oktober en ny rapport om cybersäkerhet. Bankföreningens vd Hans Lindberg, som ingår i styrgruppen för arbetet, deltog i ett panelsamtal där han efterlyser ett cybersäkerhetsråd på Statsrådsberedningen, direkt under statsministern, för att ansvara för cybersäkerhetsstrategin och att Cybersäkerhetscentret* får en bra och effektiv inriktning. Arbetet med projektet startade i juni 2021 och rapporten sammanfattar arbetet och projektets förslag. Fokus i rapporten är cyberhot och den cybersäkerhet som krävs för att möta hoten. Syftet är att lägga fram förslag som kan öka Sveriges cybersäkerhet och därmed vår konkurrenskraft. *På regeringens uppdrag upprättade FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen i december 2020 ett nationellt cybersäkerhetscenter för att koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.