Aktuellt från Bankföreningen

Bra med välinformerade kunder

Finansinspektionen presenterade idag ett förslag om ökad öppenhet för bolån. Bankföreningen kommenterar här förslaget.

Bankföreningen anser att det är positivt med välinformerade kunder. Det stora intresset för bolån har medfört att bankerna successivt har ökat transparensen och öppenheten kring upplåningskostnader och räntesättning.

Finansinspektionens förslag på informationsplikt till bolånekunder är dock väldigt långtgående. Det gäller alltifrån prissättning och finansieringskostnad till beskrivningar av hur bolåneräntan kan komma att utvecklas i framtiden.

- Vår syn är att flertalet kunder främst är intresserade av priset för bolånet, för att kunna jämföra med andra bankers erbjudanden, säger Bankföreningens chefsjurist Tomas Tetzell. En risk med förslaget är att banker tvingas lämna omfattande och komplex information även till kunder som inte är intresserade av annat än priset på bolånet.

- Vi anser därför att det vore bättre om banken skulle åläggas att lämna information på kundens begäran snarare än att rutinmässigt lämna omfattande information till alla kunder. På så sätt blir informationen bättre anpassad till varje kunds förutsättningar och behov.

Publicerat den 17 september 2013