Aktuellt från Bankföreningen

Bra med amortering - men en del frågetecken kvarstår

Bankföreningen anser att Finansinspektionens förslag om amorteringskrav på ett övergripande plan är väl avvägt. Bankföreningen och bankerna har under många år arbetet för att stärka amorteringskulturen och förslaget ligger i linje med Bankföreningens tidigare rekommendationer.

Den senast bolåneundersökningen från Finansinspektionen visade också att bankernas arbete för att stärka amorteringskulturen fortsatt fungerar väl och att amorteringarna ökar. 

- Även om förslaget i stort är väl avvägt finns det ett antal frågetecken som behöver rätas ut, säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen. Det gäller bland annat vad som ska gälla vid byte av bank och utökning av befintliga lån. Eftersom det finns flera oklarheter i förslaget är det också viktigt att bankerna - bland annat för att konsumenten ska få korrekt och tillförlitlig information - ges tillräcklig tid till att införa föreskriften. Bankföreningen anser därför att tiden för införande bör flyttas fram.