Aktuellt från Bankföreningen

Bostadstillträden underlättas med ny webbportal

De ledande bolånebankerna har slutit ett avtal med UC AB om att utveckla en webbportal för hantering av informationsflöden i samband tillträden till bostäder. Via Tillträdesportalen ska kommunikationen mellan säljarens och köparens bank samt mellan bankerna och mäklarna ske elektroniskt.

– Syftet med Tillträdesportalen är att rationalisera tillträdena och att väntetiderna för kunderna att klara av bankaffärerna vid köp och försäljning av bostäder kan förkortas avsevärt. Det innebär också tidsbesparingar och effektivare processer för banker och mäklare, säger Bankföreningens chefsjurist Tomas Tetzell.

I Tillträdesportalen ska dokument och information om bostaden, pantsättning, befintliga lån, köpeskilling, lönekostnader, tillträdesdag med mera kunna läggas in. Det ska finnas olika funktioner, såsom påminnelser och listor över aktuella ärenden, som underlättar för banker och mäklare att säkerställa att dokumentationen är komplett och att åtgärder vidtas i rätt tid. Tillträdesportalen garanterar sekretess för uppgifterna och gör att endast de bankanställda och mäklare, som hanterar ett tillträde, har tillgång till uppgifterna i det ärendet.

UC kommer nu i samverkan med de åtta bolånebankerna, mäklarorganisationerna och Bankföreningen att utveckla Tillträdesportalen med sikte på att den ska kunna tas i bruk i under första halvåret 2017. Andra banker och mäklare ska kunna ansluta sig till portalen.

Antalet bostadstillträden beräknas per år uppgå cirka 150 000 stycken. Strävan är att huvuddelen av tillträdena inom ett par år ska gå via portalen.

Bolånebankerna är: Handelsbanken, Swedbank, Nordea, SEB, SBAB, Länsförsäkringar bank, Danske bank och Skandiabanken.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10