Aktuellt från Bankföreningen

Bolånemarknaden i Sverige 2023

I rapporten Bolånemarknaden i Sverige 2023 framgår att efterfrågan på bolån har sjunkit markant. Vid halvårsskiftet var ökningstakten för utestående lån till småhus 1,7 procent och till bostadsrätter till 1,6 procent, vilket är de lägsta ökningstakterna sedan statistikserien startade år 2001. Bostadspriserna sjönk under 2022 men under första halvåret 2023 stabiliserades priserna något om än på en lägre nivå. Det tidigare höga bostadsbyggandet har också påverkats och sjunker nu i snabb takt. Enligt prognoser kan bostadsbyggandet falla med 55 procent under 2023, vilket är den största nedgången sedan början av 1990-talet.