Aktuellt från Bankföreningen

Bolånemarknaden i Sverige 2022

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner. Bankföreningens årliga rapport Bolånemarknaden i Sverige visar att bostadspriserna länge har varit stigande men att den högre inflationen och de ökande bostadsräntorna under 2022 har lett till sjunkande priser för både bostadsrätter och småhus under senare tid.