Aktuellt från Bankföreningen

Bolånemarknaden i Sverige 2021

Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2021 en årlig ökningstakt på 20,1 procent och bostadsrättspriserna en ökningstakt på 11,5 procent. Den totala utlåningen till bostäder uppgick till 4 855 miljarder kronor i juni 2021. Bostadsinvesteringarna har inte drabbats nämnvärt av pandemin och antalet påbörjade bostäder har ökat med 11 procent det senaste året. Prognosen är att nybyggnation fortsätter öka under resterande del av 2021.