Aktuellt från Bankföreningen

Bedrägerier på agendan i Godmorgon världen

Bankföreningen har lagt ett tiotal förslag till regeringen under de senaste två åren för att förhindra bedrägerier. I inslaget nämner Hans Lindberg bland annat vikten av att det tas fram reglering för att motverka och försvåra nummermaskering av mobil- och telefonnummer, så kallad spoofing, att tillgången till personuppgifter på webbaserade söktjänster begränsas och att det införs ett register över penningmålvakter. En annan viktig åtgärd är att lagstiftning och regelverk öppnas upp för informationsdelning och samarbete.