Aktuellt från Bankföreningen

Bedrägerier och informationssäkerhet viktiga frågor för Bankföreningen

Samhällets digitalisering har förändrat den ekonomiska brottsligheten. När pengarna flyttade från den fysiska världen till den digitala, flyttade de kriminella med. Medan bank- och värdetransportrån är nere på ett fåtal årligen, har antalet bedrägerier fördubblats på tio år. Att höja konsumenters digitala säkerhetsmedvetande och stärka identifieringsprocessen är prioriterat för Bankföreningen och bankerna. - Bankföreningen är starkt engagerade i den här frågan. Vare sig Polisen eller bankerna kan ensamma hantera problemen och därför är samverkan mellan olika samhällsaktörer avgörande för framgång, säger Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker och säkerhet på Bankföreningen.

Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker och säkerhet på Bankföreningen.