Aktuellt från Bankföreningen

Bedrägerier med bostadsrätter

Brottslingar kan utnyttja bristen på ett centralt tillförlitligt register över bostadsrätter. Det visade ett inslag i SVT:s Rapport den 25 september. Där framkom att ett antal bedragare hade belånat lägenheter utan ägarnas vetskap.

– Detta understryker på nytt vikten av att det inrättas ett centralt register över bostadsrätter för att säkerställa tryggheten för alla som äger och pantsätter bostadsrätter, säger Bankföreningens vd Thomas Östros. Bankföreningen har drivit kravet på ett centralt register tillsammans med mäklare och bostadsrätts- organisationer under flera år. På Justitiedeparte-mentet finns det ett utredningsförslag liggande sedan 2007. Vi välkomnar därför att justitieminister Beatrice Ask öppnar för nya diskussioner med Bankföreningen och andra intressenter om att inrätta ett register.

En miljon bostäder i Sverige
Det finns nära en miljon bostadsrätter, fördelade på cirka 26 000 föreningar, i Sverige. Omkring tio procent av bostadsrätterna överlåts under ett år. Hushållen har lånat över 600 miljarder kronor mot säkerhet i bostadsrätter. Notering av ägarförhållanden och pantsättningar ska göras i den lägenhetsförteckning som varje bostadsrättsförening är skyldig att föra. Många föreningar har överlåtit detta till förvaltare och centrala organisationer, men ett betydande antal föreningar sköter detta i egen regi genom mer eller mindre ideella insatser från de boende som valts in i bostadsrättsföreningens styrelse.

Den nuvarande ordningen medför tyvärr att det i många bostadsrättsföreningar finns felaktigheter i lägenhetsförteckningarna. Detta har konstaterats av ett par statliga utredningar och genom undersökningar av bland andra Mäklarsamfundet. Dessa brister leder till rättsosäkerhet för säljare och köpare av bostadsrätts- lägenheter. Även för kreditgivare, fastighetsmäklare, förvaltare och bostadsrätts- föreningar och deras centrala organisationer medför den nuvarande ordningen stora problem (en sammanställning av bristerna med nuvarande ordning och skälen för ett centralt register finns som bilaga). Mot denna bakgrund har frågan om ett centralt register över bostadsrätter utretts vid flera tillfällen:

  • Bostadsrättsutredningens betänkande Bostadsrättsregister (SOU 1998:80)
  • Rapport från projektgrupp 2003 till Justitiedepartementet
  • Bostadsrättsregister – några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12). Förslag lämnades då om ett centralt register med Lantmäteriet som ansvarigt. I stort sett alla remissinstanser stödde då ett sådant register.

Bankföreningen har tillsammans med HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna (tidigare SBC), Fastighetsägarna, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklar- förbundet överlämnat skrivelser och gjort uppvaktningar på Justitiedepartementet för att man ska gå vidare med registerfrågan i enlighet med förslaget från 2007. Framstötar har också gjorts till ledamöter i Riksdagen. - Justitiedepartementet avskrev framställningarna i mars 2013.

Publicerad den 25 september 2013