Aktuellt från Bankföreningen

Basel 4 kan få negativa följder för svensk kreditgivning

Under sommaren väntas EU-kommissionens färdiga förslag till hur kapitaltäckningsregelverket Basel 4 ska genomföras i EU-länderna. Effekten av genomförandet kan bli negativt för svensk kreditgivning. Copenhagen Economics nya rapport visar sannolika konsekvenser för Sverige.