Aktuellt från Bankföreningen

Banksparandet ökade 2014

Det totala banksparandet från hushåll och företag ökade förra året med 108 miljarder kronor till 2 162 miljarder kronor. Det framgår av Bankföreningens rapport Bank- och finansstatistik för 2014.

Banksparande är en viktig del av hushållens finansiella tillgångar. Hushållen hade 1 410 miljarder kronor eller 34 procent av sina finansiella tillgångar placerade på bankkonto. Totalt har hushållen finansiella tillgångar, exklusive bostadsrätter, till ett värde av 4 200 miljarder kronor. Samtidigt som bostadsutlåningen ökade med 171 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet till 3 186 miljarder.

Publikationen Bank- och finansstatistik innehåller statistik som beskriver den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken omfattar bland annat statistik över in- och utlåning i bank, transaktioner och betalningar, hushållens sparande och lån.