Aktuellt från Bankföreningen

Bankskatten sannolikt olaglig

Svenska Bankföreningen avstyrker förslaget till riskskatt för vissa kreditinstitut. Skatten har ett oklart motiv, är rättsosäker samt har negativa effekter på tillväxt, jobb och konkurrens. Dessutom strider skatten sannolikt mot EU:s statsstödsregler.