Aktuellt från Bankföreningen

Bankskatt slår hårt mot bostadsbyggandet

Trots en historiskt omfattande bostadsbrist och en arbetslöshet på allvarliga nivåer har regeringen och dess samarbetspartier lanserat en ny skatt på bankers verksamhet och kunder som slår hårt mot bostadsbyggandet. Regeringen bör värna ekonomin och bostadsbyggandet och slopa förslaget, skriver Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, på bostadspolitik.se. Effekten av skatten blir bland annat att investeringar och bolån blir dyrare med konsekvens att bostadsbyggandet sjunker och hyror tvingas höjas. I motsats till skattens syfte leder den till färre jobb och en svagare ekonomisk återhämtning från coronakrisen.