Aktuellt från Bankföreningen

Banksamarbete ska stärka Tambur

Sju banker i Sverige utnyttjar en köpoption och övertar gemensamt informationsportalen Tambur från UC AB. Det primära syftet är att säkerställa den funktion och de effektivitetsvinster som Tambur innebär idag. Ambitionen är även att bygga ut Tambur för att kunna användas vid samtliga bostadsaffärer i Sverige.