Aktuellt från Bankföreningen

Bankmarknad i förändring

På Bankmötet den 9 november belystes de globala utmaningarna, den europeiska agendan för framtidens bankmarknad och digitaliseringen, som innebär ändrade kundbeteenden och konkurrens från nya aktörer som ritar om spelplanen. Hur snabbt kan de svenska bankerna anpassa sig till en omvärld i förändring? Det var en av frågorna som ledande företrädare för bankerna, övriga näringslivet, myndigheter och politiska beslutsfattare diskuterade. Bankföreningens vd Hans Lindberg talade om branschens utmaningar i Sverige. Ta del av Hans Lindbergs bilder här.