Aktuellt från Bankföreningen

Banklagsnytt uppdaterad

Banklagsnytt ger information om lagförslag och nyligen beslutade lagändringar av betydelse för den finansiella sektorn. Här finns även en förteckning över utredningsförslag med länkar till betänkanden och promemorior samt länkar till Bankföreningens remissyttranden.