Aktuellt från Bankföreningen

Bankkunderna har redan börjat sin omställning

Bankbranschens klimatfärdplan sällar sig till de färdplaner som många andra branscher redan har gjort i syfte att anpassa verksamheten till Sveriges mål om klimatneutralitet år 2045. En stor del av färdplanerna har tagits fram tillsammans med Fossilfritt Sverige.