Aktuellt från Bankföreningen

Bankinfrastruktur i Sverige lanserar ny webbplats

I slutet av augusti lanserade Svenska Bankföreningens dotterbolag - Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) - en ny webbplats; www.bankinfrastruktur.se. Den innehåller information om de omfattande samverkansprojekt som pågår med att skapa en ny gemensam modern, funktionell och hållbar bankinfrastruktur.

I slutet av augusti lanserade Svenska Bankföreningens dotterbolag - Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) - en ny webbplats; www.bankinfrastruktur.se. Den innehåller information om de omfattande samverkansprojekt som pågår med att skapa en ny gemensam modern, funktionell och hållbar bankinfrastruktur.

– Svenska bankerna har alltid legat i framkant när det gäller samverkan för att utveckla en effektiv bankinfrastruktur. Nu när digitaliseringen tar ytterligare fart och hållbarhetsfrågorna är i fokus har vi skapat en plattform där vi kan presentera innovationer och utvecklingen av regelverk och infrastruktur som möter de nya behoven, säger Henrik Bergman, vd för BSAB. 

Utveckling och förvaltning av bankinfrastrukturen, där svenska banker samverkar tillsammans med andra aktörer på marknaden, är ständigt pågående. Du kan nu följa och ta del av detta arbete på den nya webbplatsen, där vi samlar all tillgänglig information och uppdaterar vartefter arbetet fortskrider. Navet utgör för närvarande fem verksamhetsområden med inriktning på digitalisering och innovation:

- Svensk betalinfrastruktur förvaltar bland annat regelverken för konto- och clearingnummer - (svenskt nationellt kontonummer och IBAN) samt olika överenskommelser för att transaktioner mellan olika banker och betalinstitut ska fungera effektivt.

- Svenska transformationsprogrammet är ett omfattande arbete som innebär överflyttning från den nuvarande svenska betalinfrastrukturen till en ny betalinfrastruktur baserad på gemensamma nordiska betalregelverk.

- Flödet för Finansiell Information (FFI), är ett stort projekt som har inriktningen att informationsutbyte mellan banker samt mellan banker och andra aktörer, till exempel myndigheter, ska kunna ske digitalt på ett enkelt och säkert sätt.

- Tambur – tillträdesportalen är ett samverkansprojekt där BSAB samordnar bankernas arbete tillsammans med fastighetsmäklarna med den digitala plattformen för enkla och snabba fastighetsöverlåtelser.

- Hållbar byggbransch är ett initiativ som syftar till att skapa sunda förutsättningar och motverka brottslighet genom gemensamma villkor för kreditgivningen. Det är ett samverkansprojekt mellan ett antal banker och marknadens aktörer inom byggsektorn.

Till BSAB:s webbplats: BSAB | BSAB startsida (bankinfrastruktur.se)


Har du frågor om den nya webbplatsen, kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, lena.barkman@swedishbankers.se