Aktuellt från Bankföreningen

Bankinformation till kunder

Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker följer utvecklingen på marknaden och vad spridningen av coronaviruset kan få för effekter för såväl företag som konsumenter.

För de eventuella svårigheter som coronaviruset kan medföra kommer bankerna att i möjligaste mån försöka hitta lösningar för att hjälpa sina kunder i det enskilda fallet.

Till exempel ger kreditregleringen bankerna möjlighet att ge kredittagare amorteringsfrihet under en begränsad period, exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet.

Om du som kund vet att du kommer att få eventuella betalningssvårigheter, kontakta i god tid din bank.