Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens vd in i BAOs styrelse

Bankföreningens vd Hans Lindberg har valts in i styrelsen i Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. "Samarbetet mellan organisationer i bank- och finansbranschen stärks genom att Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg väljs in i styrelsen", skriver BAO i ett pressmeddelande. – Bank- och finansbranschen spelar en viktig roll i skapandet av ett hållbart samhälle och styrelsen har en viktig uppgift i att driva våra gemensamma arbetsgivarfrågor. BAO samarbetar redan idag med Svenska Bankföreningen i branschfrågor men det närmare samarbetet har stor potential att stärka oss ytterligare säger Mikael Bohman, styrelseordförande för BAO.