Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens policy om e-kronor

Det är bra att Riksbanken har lyft frågan om e-kronor. De eventuella positiva effekterna av en e-krona ligger framför allt på krisberedskapsområdet och bör därför samordnas med samhällets övriga beredskapsarbete. Eftersom ett införande av e-kronor skulle ha konsekvenser på många samhällsområden bör regering och riksdag ta det övergripande ansvaret för att frågan analyseras och för eventuella beslut.