Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens policy om Basel 4

De nya kapitalkraven i Basel 4 kan, beroende på hur reglerna genomförs i EU, få stora konsekvenser för svenska banker och därmed för svenska hushåll och företag som lånar pengar. Kapitalkrav som bygger på globalt fastställda schabloner istället för på bankernas egen kunskap och information om sina kunder är särskilt negativa för svenska banker. Effekten blir högre räntor, främst för kunder med låg risk.