Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens Bankmöte 2023

Geopolitisk instabilitet, försämrad konjunktur och höga räntor innebär utmaningar för såväl bankerna som deras kunder. Trots ökade risker fungerar det finansiella systemet väl. Bankerna har god lönsamhet som ger förutsättningar att klara av ett sämre ekonomiskt läge. Det var några av slutsatserna på årets Bankmöte där även frågor om den snabba tekniska utvecklingen, bedrägerier och penningtvätt samt bankernas bidrag till klimatomställningen togs upp.

Den 9 november arrangerade Svenska Bankföreningen sitt årliga Bankmöte som i år fokuserade på utvecklingen på bankmarknaden. Bankmötet modererades av Åsa Julin och hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Se programpunkterna från Bankmötet här:

Välkommen

Jens Henriksson · ordförande Svenska Bankföreningen samt vd och koncernchef Swedbank 

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.


På Bankföreningens agenda

Hans Lindberg · vd Svenska Bankföreningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.


På regeringens agenda

Niklas Wykman · finansmarknadsminister

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Risker och förädringar i den snabbt föränderliga miljö

Daniel Barr · generaldirektör Finansinspektionen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

Läget med finansiell stabilitet

Erik Thedéen · riksbankschef

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

Europeisk utblick

Paulina Dejmek Hack · Director for General Affairs, DG FISMA European Commission

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

 

Nutid och framtid på den nordiska bankmarknaden

  • Sven Eggefalk · vd Länsförsäkringar Bank
  • Johanna Norberg · vd Danske Bank Sverige
  • Eirik Winter · vd BNP Paribas, Nordic Region
  • Hans Lindberg · vd Svenska Bankföreningen

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.