Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen vill stärka sin amorteringsrekommendation

Bankföreningens styrelse har fattat beslut om att utöka sin amorterings- rekommendation. Bankföreningen kommer att rekommendera att alla nya lån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde amorteras.

– Vi anser att 50 procent är en bra nivå för att vi ska uppnå en sund amorteringskultur i Sverige, säger Thomas Östros, VD för Svenska Bankföreningen. Vi har även inlett en dialog med berörda myndigheter om i vilken takt amortering bör ske.

Det var i mars i år som Bankföreningen och dess medlemmar beslutade att utöka amorteringsrekommendationen till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent. Dessutom får alla nya bolånekunder sedan halvårsskiftet en individuell amorteringsplan från banken.

– Vi vill verka för att det i en sund privatekonomi ska vara naturligt för låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska ekonomisk sårbarhet. Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför kommer vi att gå ett steg till så att fler bolånetagare amorterar på sina lån, säger Thomas Östros.

Publicerad den 7 oktober 2014​